അധ്യാപകര്‍ ധര്‍ണ നടത്തി


കെഎസ് ടിഎ തലശ്ശേരി സൗത്ത് സബ് ജില്ലാ ധര്‍ണ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മറ്റി അംഗം സ: കെ.സി.ഹരികൃഷ്ണന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.