ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി അട്ടിമറിച്ചതിനെതിരെ കെ.എസ്.ടി.എ.പാപ്പിനിശ്ശേരി സബ് ജില്ലാക്കമ്മറ്റി കല്ല്യാശ്ശേരിയില്‍ നടത്തിയ സായാഹ്ന ധര്‍ണ വി. കെ. സാവിത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി അട്ടിമറിച്ചതിനെതിരെ കെ.എസ്.ടി.എ.പാപ്പിനിശ്ശേരി സബ് ജില്ലാക്കമ്മറ്റി കല്ല്യാശ്ശേരിയില്‍ നടത്തിയ സായാഹ്ന ധര്‍ണ വി. കെ. സാവിത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.